25591214 2
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินการจัดประชุมสัมมนา "โครงการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่เสริมไอโอดีนในโรงเรียน " ณ โรงแรมเพชรรัชช์การ์เด้น อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด โดยมีนาย สฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดในพิธี และนายปรีดา ชิตทรงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้กล่าวรายงาน    อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด