25591215 1
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม"วันต่อต้านคอร์รับชั่นสากล (ประเทศไทย) จังหวัดยโสธร โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม เป็นประธาน ณ หอประชุมวิถีอีสาน ศาลากลางจังหวัดยโสธร อ่านรายละเอียด

 

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร