25591215 2
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ ปศุสัตว์อำเภอ คำเขื่อนแก้ว ลงพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการปลูกหญ้าเนเปียร์ เป็นอาหารสำหรับโค ตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร