25621008 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายสรายุทธ วรรณสูตร ปศุสัตว์อำเภอหนองฉาง พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ ชัยวัน เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท ให้กับ นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี เพื่อร่วมโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อ่านรายละเอียด