25621009 1

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย นายอนุชา. พัสถาน นายอำเภอทัพทัน พร้อมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อำเภอทัพทัน อ่านรายละเอียด