25621107 6

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฎิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเลี้ยงไก่ไข่ โรงเรียนปากพลีวิทยาคารไก่ไข่ 76 ตัว และโรงเรียนวันครู 2504 ไก่ไข่ 23 ตัว ได้มอบเวชภัณฑ์ยา น้ำยาฆ่าเชื้อโรค และให้ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ การดูแลโรงเรือน และเรื่องโรคระบาดในสัตว์ปีก จำนวน 2 โรงเรียน อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด