25621107 7

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม.6 ต.ท่าเรือ และ ม.5,6 ต. ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค 19 ตัว กระบือ 21 รวม 40 ตัว อ่านรายละเอียด