25621108 1

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ตรวจประเมินสถานที่ซ้อม เพื่อคัดเลือกสายพันธุ์ ของกลุ่มบ้านคลองตะเคียน...ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด