25621112 5

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดนครนายก ตรวจต่ออายุสถานกักกันสัตว์ปีกและไข่สำหรับทำพันธุ์ เพื่อนำเข้าและส่งออกนอกราชอาณาจักร ฟาร์ม Thai SPF ตำบลสาริกา อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก อ่านรายละเอียด