25621113 2

วันที่12 พฤศจิกายน 2562 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off “โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1/2563” และมอบนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ในการประชุมงานด้านสุขภาพสัตว์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 อ.ท่าพระ จ.ขอนแก่น อ่านรายละเอียด