25621113 1

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในพื้นที่ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านรายละเอียด