25630120 1

วันที่ 15 มกราคม 2563 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมคณะ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาแก เข้าติดตามและเตรียมความพร้อมตามโครงการคัดเลือกเกษตรกร (เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่พูลทวีฟาร์ม ของนายพูลทวี มีระหงษ์ ต.นาแก อ.นาแก จ.นครพนม จากคณะอนุกรรมการฯ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ 27 มกราคม 2563 อ่านรายละเอียด