25630527 4

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองขาหย่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัด ออกตรวจร้านขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ตามโครงการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในพื้นที่อำเภอหนองขาหย่าง อ่านรายละเอียด