25630528 1

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมตรวจสุขภาพและเจาะเลือดแพะแกะ ในโครงการสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา โรคพีพีอาร์และโรคข้อและสมองอักเสบในแพะ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ตำบลคูเต่าและ ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด