25630528 1

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนที เจนประเสริฐปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วย ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจอำเภอทัพทัน อปพร . สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ร่วมกับตลาดนัดโค - กระบือทัพทัน อ่านรายละเอียด