25630528 2

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 เป็นต้นไป นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอหนองฉางและปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอลานสัก ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฏหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กรมปศุสัตว์ กรมประมง) อ่านรายละเอียด