25630623 6

เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ จำนวน 9 แห่ง และสุ่มตรวจสารเร่งเนื้อแดง ในฟาร์มสุกร จำนวน 1 แห่ง ตามโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile lab) พร้อมทั้งตรวจติดตามสิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร จำนวน 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอยะรังและอำเภอโคกโพธิ์. จังหวัดปัตตานี อ่านรายละเอียด