25630624 2

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองบึงกาฬ ดำเนินการเก็บตัวอย่างเซรั่มแพะเนื้อ เพื่อตรวจชันสูตรหาโรคบรูเซลลา (โรคแท้งติดต่อ) ตามกิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซลลาในแพะ แกะ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ส.สุมารีฟาร์ม ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด