25630625 3

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร "โครงการระบบส่งเสริมภาคเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรที่4 อ่านรายละเอียด