25630625 1

วันพุธ ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปทุมราชวงศา ร่วมปฏิบัติงานหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย หมู่๔ ตำบลหนองข่า อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด มีการให้บริการหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์ กำจัดพยาธิภายในและภายนอกโค กระบือ พร้อมทั้งแจกเอกสาร การเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมารับบริการเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด