25630625 4

ในระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และหน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์(HHU) สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ไปร่วมปฏิบัติงานหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัข - แมวเคลื่อนที่ ตามโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุดรธานี อำเภอกุดจับ อำเภอกุมภวาปี อำเภอโนนสะอาด มีประชาชนในแต่ละพื้นที่ที่ออกหน่วยให้บริการนำสัตว์เลี้ยงมารับบริการผ่าตัด-ทำหมันเป็นจำนวนมาก อ่านรายละเอียด