25630720 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ต้อนรับ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด