25630720 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน อ่านรายละเอียด