25630721 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วยอ.ส.ค.ภาคเหนือนตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอกงไกรลาศและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม รอบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 19 ฟาร์ม โคนมจำนวน 468 ตัว พร้อมถ่ายพยาธิโค 1 ตัวและล้วงตรวจท้องโค 1 ตัว ในพื้นที่ ตำบล ป่าแฝก ไกรใน ไกรกลาง กกแรต ดงเดือยและบ้านกร่าง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย nอ่านรายละเอียด