25630721 4

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า เข้าเยี่ยมฟาร์มไสว บุตรดี ปรับฐานข้อมูลโค ติดตามผลการแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ พบว่าฝูงโคที่มีปัญหาได้รับการผสมแล้ว แต่พบปัญหาองค์ประกอบน้ำนมดิบต่ำกว่าเกณฑ์จึงแนะนำให้เสริมอาหารหยาบและอาหารข้นในกลุ่มโคคลอดใหม่ แล้วให้บริการรักษาโคของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อตากฟ้าและรักษาสุนัขป่วย จำนวน 2 ตัว ให้คำแนะนำการจัดการสัตว์ป่วยแก่เจ้าของ แล้วติดตามผลการรักษาต่อไป อ่านรายละเอียด