25630729 1

เมื่อวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนราธิวาส ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส และเทศบาลเมืองนราธิวาส ร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 ณ ที่ทำการเทศบาลเมืองนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลการดำเนินงาน อ่านรายละเอียด