25630729 2

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ปศุสัตว์เขต 9 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา และเทศบาลตำบลบันนังสตา ร่วมผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปี 2563 อ่านรายละเอียด