25630729 2

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เข้าฟาร์มประจิน เที่ยงทิศ เจาะเลือดติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย Days 120 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563 พื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร จำนวน 9 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 201 ตัว อ่านรายละเอียด