25630708 2

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ออกหน่วยทำหมันสุนัข แมว ณ เทศบาลเมืองนราธิวาส ผลการปฏิบัติงานทำหมันสุนัขจำนวน 8 ตัว ทำหมันแมวจำนวน 22 ตัวรวมทำหมันสุนัขและแมวจำนวน 30 ตัว อ่านรายละเอียด

25630708 1

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบการฟาร์มไก่เนื้อ โคเนื้อ” โดยมี ส.พญ. ทิพพา เชียงสอน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เป็นผู้บรรยายหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักปศุสัตว์จังหวัดยะลา อ่านรายละเอียด

25630708 3

วันที่​ 2​ กรกฎาคม​ 2563​ นายสุรพล​ ธัญญเจริญ​ ปศุสัตว์เขต​ 6​ มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์​ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า​ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ​ ศาสตรา​จารย์​ ดร.​สมเด็จ​เจ้าฟ้า​ฯ​ กรม​พระศรี​สวาง​ค​วัฒน​ ว​ร​ขัตติยราชนารี​ ณ​ วัดอรัญญิก​ อำเภอเมือง​ จังหวัด​พิษณุโลก​ โดยมีนายไพบูลย์ ณบุตรจอม​ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก​ เป็นประธานในพิธี​ ภายในงานมีกิจกรรมให้บริการ​ ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว​ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า​ และจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าแก่ประชาชนทั่วไป อ่านรายละเอียด

25630708 4

วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ ปีงบประมาณ 2563 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมัน รักษาพยาบาล ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข-แมว ณ ศาลาการเปรียญวัดมาบฝางเจริญสุข หมู่ที่ 4 ตำบลบึงบัว อำภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร อ่านรายละเอียด

25630708 2

วันที่ 2 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยพิษสุนัขบ้าเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย โดยให้บริการผ่าตัด-ทำหมัน สุนัขและแมว รวมทั้งหมด 93 ตัว อ่านรายละเอียด