25630908 4

วันที่ 3 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นางกรกมล เติมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรห้องปฏิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ ( Government New Theory Agriculture Lab: Gov lab ) เพื่อการพัฒนาอาชีพการเกษตรที่มีคุณค่า มีคุณธรรม และมีความยั่งยืน ณ โรงแรมเพชรรัตน์ อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ศึกษากรณีถอดบทเรียนผู้นำต้นแบบ จากจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดเลย ในห้องประชุม วันที่ 4 กันยายน 2563 ลงพื้นที่เรียนรู้จริง กรณีถอดบทเรียน การพัฒนาอาชีพการเกษตรที่มีคุณค่า มีคุณธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืน ณ สวนเกษตรศูนย์เรียนรู้เครือข่าย ศพก.ด้านปศุสัตว์ นางสำรวย บางสร้อย บ้านสวนปอ ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด เกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ สาขาไร่นาสวนผสม ปี 2562 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบวิธีการและนำไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางการเกษตรที่มีคุณค่า สร้างรายได้ที่มั่นคง และสร้างความยั่งยืนการพัฒนาของเกษตรกรในแต่ละบริบทชุมชนของตนเอง ที่มีความแตกต่างกัน ต่อไป อ่านรายละเอียด

25630908 3

วันที่ 2 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ส่วนสุขภาพสัตว์หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU ปฏิบัติงานร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย เข้าเยี่ยมฟาร์มประทีป รู้สมัย ฟาร์มประทีป ดารดาษ ฟาร์มสมบูรณ์ ทองอ้น ฟาร์มจักรพันธ์ จงจำ ฟาร์มราชัน แตกฉาน ฟาร์มนันทนา ประมาณ ฟาร์มสมัย ฉันทนิตย์ และฟาร์มชนะ รัศมีจันทร์ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย เข้าล้วงตรวจและแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ ล้วงตรวจท้อง 7 ตัว ตรวจแก้ไขปัญหาระบบสืบพันธุ์ 18 ตัว ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหารและตรวจเช็คอุปกรณ์เครื่องรีดนม ให้คำแนะนำการเฝ้าระวังโคป่วยพยาธิในเลือดและโรคเต้านมอักเสบ และเข้าเยี่ยมฟาร์มอนุรักษ์ ทับทิมทอง อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย ให้บริการฉีดวิตามินบำรุง 16 ตัว อ่านรายละเอียด

25630908 1

วันที่​ 2​ กันยายน 2563​ พลเอก ประยุทธ์​ จันทร์โอชา​ นายกรัฐมนตรี และคณะ ประกอบด้วยรองนายกฯ และ รมว.ว่าการกระทรวงต่างประเทศ รมว.มหาดไืทย รมว.ยุติธรรม​ รมว.เกษตรฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ พร้อมมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพปศุสัตว์ และสิ่งของช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับผู้ประสบอุทกภัย​ ในพื้นที่อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย​
ซึ่งกรมปศุสัตว์ โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์​ พร้อมด้วยนายสุรเดช​ สมิเปรม ​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ นายวิวัฒน์​ ไชยชะอุ่ม ผอ.กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์​ ผชช.กิตติ​ กุบแก้ว นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6​ ปศจ.สุโขทัย​ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่​สำนักงาน ปศข.6 ร่วมให้การต้อนรับ
จุดที่​ 1 วัดคลองกระจง​ อำเภอสวรรคโลก​ และ
จุดที่​ 2​ บ้านหนองโว้ง​ หมู่​ 7​ ตำบลท่าทอง​ อำเภอสวรรคโลก​

อ่านรายละเอียด

25630908 2

วันที่ 30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างบุคลากรด้านโคนมในประเทศไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-นิวซีแลนด์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมดิบอย่างยั่งยืนของเกษตรกรโคนมไทย ณ โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา อ่านรายละเอียด

25630908 3

วันที่ 30 สิงหาคม - 2 กันยายน 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ปัญญาวัฒน์ ใสกาง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ และสัตวแพทย์หญิงปาจรีย์ ห่มขวา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ภายในประเทศ ประจำปี 2563 ณ โรงแรมออโรร่า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้ผู้ตรวจประเมินสามารถให้ข้อแนะนำการดำเนินงานด้านการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์แก่ผู้ประกอบการได้อย่างชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...