25621115 2

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอนาทวี ร่วมประชุม/ติดตาม/เยี่ยมเยียน กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อโคบาลชายแดน บ้านประกอบตก ม. 1 ต.ประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา พร้อมสาธิตการทำอาหารครบส่วนจากเปลือกทุเรียน/เมล็ดทุเรียน ตามกิจกรรมการสนับสนุนการทำอาหารครบส่วนจากเปลือกทุเรียน เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์ สนับสนุนงบประมาณโดย ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) อ่านรายละเอียด

25621115 1

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ดำเนินการเก็บข้อมูล/เตรียมความพร้อมกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับ ปศุสัตว์เขต 9 ปี 2563 ณ กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่บ้านแม่ทอมตก ม. 2 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เพื่อรวบรวมเป็นผลงาน เสนอต่อคณะกรรมการประกวดกลุ่มเกษตรกรดีเด่น (อาชีพการเลี้ยงสัตว์) ระดับประเทศต่อไป อ่านรายละเอียด

 

25621114 1

วันที่​ 14​ พฤศจิกายน​ 2562 ​เวลา​ 08.00 น.​นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมงานพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง​ ​ประจำปี​ 2562​ อ่านรายละเอียด

25621114 1

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. น.สพ.ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กิจกรรม kick off โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และการทำลายโรคในพื้นที่เสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมีเจ้าหน้าจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทั้ง 8 อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้ ได้ทำการเปิดขบวนเคลื่อนรถออกทำการฉีดวัคซีนและทำลายเชื้อโรค ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25621114 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายสุนทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย และการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง (Kick Off) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในพื้นที่ทุกอำเภอ อ่านรายละเอียด