25621129 4

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในเขตพื้นที่ ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รวม 25 ตัว อ่านรายละเอียด

25621129 3

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก โดยกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ปฏิบัติงานตรวจประเมินตามหลักเกณฑ์การนำสัตว์ปีกเข้าเลี้ยงใหม่ และให้คำแนะนำการจัดการฟาร์ม เพื่อป้องกันการเกิดมลภาวะ เรื่องกลิ่น ฝุ่นละออง เสียง น้ำเสีย ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก จำนวน 5 ฟาร์มดังนี้ 1.นิตยาฟาร์ม1 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 2.นิตยาฟาร์ม2 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 3.นิตยาฟาร์ม3 ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.นครนายก (เป็ดเนื้อ) 4.สมคิดฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก(ไก่เนื้อ) 5.สิทธิพงษ์ฟาร์ม ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก (ไก่เนื้อ) อ่านรายละเอียด

25621129 1

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย ในเขตพื้นที่ ม. 4,5 ต.ปากพลี อ.ปากพลีจ.นครนายก ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโค กระบือ รวม 43 ตัว อ่านรายละเอียด

25621129 2

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบ้านนา ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างซากไก่ไข่ จากฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐานฟาร์ม GAP ส่งห้องปฏิบัติการ ตามโครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4 ฟาร์ม ดังนี้ 1.บริษัท สุวรรณธนเดช จำกัด ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 2.บริษัท ฟาร์มจงเจริญ จำกัด ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก 3.อภิศักดิ์ฟาร์ม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก 4.ชุนเซ้งฟาร์ม ต.พิกุลออก อ.บ้านนา จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621128 2

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาและสำนักพัฒนาระบบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ ร่วมรับการตรวจรับรองฟาร์มไก่ไข่สำหรับการส่งออกไข่สดไปยังประเทศสิงคโปร์ จากหน่วยงาน Singapore Food Agency (SFA) ณ ฟาร์มไก่ไข่เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม. จำกัด. อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด