25630730 1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตาคลีปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ทั้งหมด 14 ตัว ณ วัดเขาถ้ำประทุน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25630730 1

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา ปศุสัตว์เขต 9 พร้อมข้าราชการ ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ​พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว​ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมจังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด

25630729 5

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 พร้อมด้วยปศุสัตว์จังหวัดตาก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ติดตามตรวจการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA ของวิสาหกิจชุมโคเนื้อตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อ่านรายละเอียด

25630729 1

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ได้สั่งการให้ นายอภิชัย โพธิ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ปฏิบัติงานบริเวรตลาดนัดค้าสัตว์ทัพทันและให้ปฏิบัติการตามขั้นตอนของการป้องกันโรค Covid - 19 ของผู้มาใช้บริการตลาดนัดค้าสัตว์ โดยประชาสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้ 1. เฝ้าระวังภาวะโรคระบาดสัตว์ เมื่อพบสัตว์ป่วยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันที 2. ห้ามนำสัตว์ที่มีสุขภาพไม่สมบูรณ์ มาซื้อ-ขายภายในตลาดนัด 3. มีข้อสงสัยด้านปศุสัตว์แจ้งและสอบถามได้ที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ อ่านรายละเอียด

25630729 4

วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ติดตามงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดพิษณุโลก โดยร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูณ์ สำนักงานปศุสัตว์หล่มสัก ปศุสัตว์อำเภอเขาค้อ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และปศุสัตว์อำเภอวังทอง โดยติดตามอาสาปศุสัตว์ที่ได้รับสัตว์โครงการ ธคก. และโครงการ ธคก. ปกติ เพื่อติดตามลูกเกิด ติดตามกรณีการขออนุมัติต่างๆ และปัญหาอุปสรรค เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบโครงการ ธคก. อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...