25621111 2

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอองครักษ์ ปฏิบัติงานติดตามตรวจเยี่ยม และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่ โรงเรียนขยายผลโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนวัดคลอง 1 ม.2 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก อ่านรายละเอียด

25621111 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากพลี ปฏิบัติงานตรวจติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ร.ร วัดลำบัวลอย ต.ท่าเรือ 2.ร.ร วัดเกาะกา ต. ท่าเรือ 3.ศพด.โรงเรียนวัดลำ บัวลอย ต.ท่าเรือ 4.ศพด. ตำบลท่าเรือ 5.ศพด. อบต. ปากพลี ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ. นครนายก อ่านรายละเอียด

25621111 4

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ลงพื้นที่ บ้านโนนโพธิ์ หมู่ที่1 ต.นางาม อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจเยี่ยมและมอบเมล็ดพันธุ์​ข้าว แก่เกษตรกร ในการนี้ นายสัตวแพทย์​สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์​ศีลธรรม​ ว​รา​อัศ​ว​ปติ​ ปศุสัตว์​เขต​ 4 เป็นตัวแทนกรมปศุสัตว์​ เข้าร่วมสนับสนุนมอบเสบียงอาหารสัตว์ พร้อมทั้งมีกิจกรรมสัตวแพทย์​เคลื่อนที่ ให้บริการด้านสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีน และตอน ทำหมัน สุนัข แมว ในพื้นที่ อ่านรายละเอียด

25621111 1

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย นำโดย ดร.สุวัฒน์ มัตราช ปศุสัตว์จังหวัดเลย นายทรงวุฒิ เดชวิชิตชัย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อำเภอวังสะพุง ร่วมรับมอบกระบือ เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว จากนายธวัชชัย ภูกิจ หัวหน้าส่วนรุกขชาติปากปวน ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาบ้านปากปวน ตามโครงการไถ่ชีวิต โค-กระบือเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ สวนรุกขชาติปากปวน ต.ปากปวน อ.วังสะพุง จ.เลย อ่านรายละเอียด

25621111 3

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ว่าที่ ร.ต.พิชิตพล กันทะ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น เกษตรกร(อาชีพเลี้ยงสัตว์) สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้รับมอบหมายจาก นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 ดำเนินการตรวจ ประเมิน เพื่อพิจารณาคัดเลือกฯ เกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ ที่หยกฟาร์ม เลขที่ 16 ม.8 บ.มอดินแดง ต.โพนทอง อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ และตรวจ ประเมิน กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ที่กลุ่มชมรมอนุรักษ์ควายไทยตำบลกุดหว้า เลขที่ 166 ม.2 บ.กุดหว้า ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรอบชิงชนะเลิศ ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อไป อ่านรายละเอียด