25630729 3

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เขต 17 (นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์) เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อติดตาม ตรวจสอบ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ การพัฒนาต้นแบบความสำเร็จสู่การขยายผลโครงการให้เกิดความมั่นคง และยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป อ่านรายละเอียด

25630729 2

วันที่ 23 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เข้าฟาร์มประจิน เที่ยงทิศ เจาะเลือดติดตามระดับภูมิคุ้มกันหลังทำวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย Days 120 และฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบ 3/2563 พื้นที่ อ.โพทะเล จ.พิจิตร จำนวน 9 ฟาร์ม รวมทั้งสิ้น 201 ตัว อ่านรายละเอียด

25630729 1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายบุญส่ง รัตนพร ปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ และประมงอำเภอบุ่งคล้า มอบกระบือตามโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ แก่เกษตรกร 50 ราย ยืมกระบือ 50 ตัว เลี้ยงเพื่อการผลิต ณ หมู่ที่ 2,3 ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ อ่านรายละเอียด

25630729 1

วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้าปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขไม่มีเจ้าของ ทั้งหมด 4 ตัว ณ วัดพุนกยูง ตำบลพุนกยูง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25630729 3

เมื่อวันที่​ 24​ กรกฎาคม​ 2563 นาย​บรรจง​ จงรักษ์​วัฒนา​ ปศุสัตว์เขต​ 9​ พร้อมด้วย​ นายสามารถ​ อ่อนสองชั้น​ ผู้อำนวยการส่วนสุขภาพสัตว์​ เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพ​ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา​ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ​และเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา​ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน​ การควบคุมและป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ​ ณ​ ห้องประชุมที่ว่าการ​อำเภอรัตภูมิ​ ต.กำแพงเพชร​ อำเภอรัตภูมิ​ จังหวัดสงขลา อ่านรายละเอียด