25630723 4

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 และเจ้าหน้าที่จากส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ พิษณุโลก และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 และติดตามงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน (FTA) พร้อมทั้งถ่ายคลิปวีดีโอและสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ และตรวจท้องในโคแม่พันธุ์ อ่านรายละเอียด

25630723 3

วันที่ 20 กรกฏาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ และหน่วย HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง ร่วมประชุมตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 ติดตามงานในพื้นที่ สนง.ปศจ.สุโขทัย และร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก เข้าฟาร์มเกษตรกรพื้นที่ อ.ศรีสัชนาลัย อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย และ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก ได้แก่ อ่านรายละเอียด

25630723 1

วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตากฟ้าปฏิบัติงานในโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว รวมทั้งหมด 12 ตัว ณ วัดพุขมิ้น ตำบลสุขสำราญ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ อ่านรายละเอียด

25630723 2

วันที่​ 20 กรกฎาคม​ 2563​ นายสุรพล​ ธัญญเจริญ​ ปศุสัตว์เขต​ 6 มอบหมายให้​ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ​ เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย​ รอบ​ 3/2563​ ในฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอศรีเทพ​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ จำนวน​ 3 ฟาร์ม​ ได้แก่​ ฟาร์มสำลี​ ซีกพุทซา​ ฟาร์มเด่น​ แสนตรี และฟาร์มมณี​ พุ่มเพชร​ จำนวนทั้งหมด​ 48​ ตัว และในพื้นที่อำเภอโคกเจริญ​ จังหวัดลพบุรี​ (พื้นที่ติดอำเภอศรีเทพ)​ จำนวน​ 1 ฟาร์ม​ ได้แก่​ ฟาร์มรัชตพงษ์​ สุขสำราญ​ จำนวน​ 22​ ตัว​ จากนั้น​ เข้าฟาร์มจำลอง​ สอนสี​ ให้คำแนะนำการปรับปรุงฟาร์มเพื่อขอรับรองมาตรฐานฟาร์ม​(GAP)​ อ่านรายละเอียด

25630721 5

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 เป็นประธานเปิดการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ร่วมกับกลุ่มประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรมและหัวหน้ากลุ่มพัสดุ กองคลัง กรมปศุสัตว์ ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค (หัวหน้าฝ่ายบริหาร เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ) จังหวัดในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 จำนวนทั้งสิ้น 42 ราย เพื่อติดตามงาน ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และการดำเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุของหน่วยงานส่วนภูมิภาค รวมถึงติดตาม เร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 อ่านรายละเอียด