25591215 7
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอค้อวัง พร้อมเจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ ออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมียในโค-กระบือ และทำลายเชื้อโรค     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 6
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธ.ก.ส สาขายโสธร ประชุมตัวแทนเกษตรกรโครงการปรับเปลี่ยนที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการปศุสัตว์ ชี้แจงการดำเนินตามขั้นตอนกิจกรรม     อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 4

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคำเขื่อนแก้วและเจ้าหน้าที่ อาสาปศุสัตว์ ออกปฎิบัติงานตามโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ ครั้งที่ 1/2560 ในพื้นที่ตำบลดงเจริญ     อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 5

วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า บริเวณรอบจุดเกิดโรค ที่ บัานชลประทาน ม.12 ต.โนนเปือย อ.กุดชุม จ.ยโสธร      อ่านรายละเอียด

 


ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร

25591215 3
วันที่ 9 ธันวาคม 2559 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกปฎิบัติงานตามโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในโค กระบือ ครั้งที่ 1/2560 ในพื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร     อ่านรายละเอียด

 

 

ที่มาของข้อมูล : ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร