นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงาน "วันโรคพิษสุนัขบ้าโลก World Rabies Day" ประจำ ปี 2559 มีการจัดแสดงนิทรรศการบริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมัน ตรวจรักษาโรคสัตว์ ให้กับสุนัขและแมว แนะนำการเลี้ยงและดูแลสุขภาพสัตว์ ให้กับผู้เลี้ยงสุนัขและแมว ณ บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลพล สงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมาเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559

อ่านรายละเอียด

ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 27 ตัว ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ

นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานมอบโค จำนวน 27 ตัวซึ่งได้รับสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ ให้กับเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยมี ร.ต. ฐนนท์ธรณ์ กวีกิจ รัตนา นายกเทศมนตรีตำบล บัลลังก์ , ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย,ปศุสัตว์อำเภอโนนสูง ,ผู้นำท้องที่, ผู้บริหารเทศบาล และเกษตรกร่วมพิธี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลบัลลังก์ อ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559

อ่านรายละเอียด

25590902 1วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2559 นายเกษตร  สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี เป็นประธาน โครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ โดยมีนายสนอง  จันทร์รักษ์ นายอำเภอกะพ้อ ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ นายอนุชา แก้งคงธรรม ปลัดอำเภองานสำนักงาน นายสรวีย์  ศิริมา  ปลัดอำเภอ  หัวหน้าประจำตำบลกะรุบี  พร้อมด้วย นางสาวอารีรัตน์ สิริศาสตร์กุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี ร่วมต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัด ประชารัฐร่วมใจ พ.ศ.2559  ในช่วง   วันธรรมะสวนะ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่พระภิกษุ สามเณร และร่วมรับประทานอาหารกับประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สำนักสงฆ์ทุ่งสัก หมู่ที่ 2 ตำบลกะรุบี อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี

อ่านรายละเอียด

25590823 1

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โดย น.สพ.มาโนชญ์ วงศ์แวว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ออกตรวจติดตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค ( ปศุสัตว์OK) เพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขอนามัย และเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอพิมาย ,อำเภอด่านขุนทด ,อำเภอปากช่อง ,อำเภอสีคิ้ว และอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 23-26 สิงหาคม 2559

อ่านรายละเอียด

ข้อมูล สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

25590902 2วันทที่ 1 กันยายน 2559 ปศจ.ปัตตานี มอบหมายให้นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ เข้าร่วมโครงการผู้ว่าพาเยี่ยมวัดประชารัฐร่วมใจ พ.ศ.2559 ณ อรัญวาสิการาม  ต.ทุ่งพลา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี

อ่านรายละเอียด