25630721 1

วันที่​ 16-17 กรกฎาคม​ 2563​ นายสุรพล​ ธัญญเจริญ​ ปศุสัตว์เขต​ 6 มอบหมายให้​ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ​ เข้าฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย​ รอบ​ 3/2563​ ในฟาร์มโคนมในพื้นที่อำเภอศรีเทพ​ จังหวัดเพชรบูรณ์​ จำนวน​ 8 ฟาร์ม​ ได้แก่​ ฟาร์มประทาน​ บุญงาม​ ฟาร์มชาติชายวิไลวงษ์​ ฟาร์ม​เข็มทอง​ บุญงาม​ ฟาร์มวรชิต​ ต่ายเถาว์​ ฟาร์มเพิ่มศักดิ์​ ปุจฉาธรรม​ ฟาร์มธนพงษ์​ งีสันเทียะ​ ฟาร์ม​บุษบง​ งีสันเทียะ​ ฟาร์มบุญเพิ่ม​ ศิริโสม​ จำนวนทั้งหมด​ 247 ตัว และให้บริการล้วงตรวจท้องฟาร์มธนพงษ์​ งีสันเทียะ​ จำนวน​ 1 ตัว อ่านรายละเอียด

25630720 3

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี มอบหมายให้ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองอุทัยธานี ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทัพทัน ต้อนรับนายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ นำคณะเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรกลุ่มเลี้ยงกระบืออำเภอร้องกวาง และอำเภอสอง ทัศนศึกษาดูงานการเลี้ยงกระบือ อ่านรายละเอียด

25630720 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย/ปศุสัตว์อำเภอ ผู้อำนวยการศูนย์วจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุทัยธานี,หัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ ข้าราชการ และพนักงานราชการ ต้อนรับ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 ทำหน้าที่ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์  อ่านรายละเอียด

25630720 2

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ร่วมพิธีเปิดงานวันเริ่มต้นฤดูกาลทำนาและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทฤษฎีใหม่จังหวัดอุทัยธานี โดยมีนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และนายณรงค์ รักร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี กล่าวรายงาน อ่านรายละเอียด

25630720 16

วันที่ 15-17 กรกฎาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยออกติดตามงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารสัตว์ปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่อำเภอทุ่งเสลี่ยม ศรีสัชนาลัย และอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ 25 รายจำนวนพื้นที่ 264 ไร่ อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...