25630813 7

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้ หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ HHU อ.ส.ค.ภาคเหนือตอนล่าง เข้าเยี่ยมฟาร์มสมัย ฉันทะนิตย์ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม ตรวจเช็คการทำงานอุปกรณ์เครื่องรีดนม ล้างทำความสะอาดและตั้งค่าอุปกรณ์ควบคุมจังหวะการรีดนม ให้คำแนะนำการจัดการด้านอาหาร เข้าเยี่ยมฟาร์มนันทนา ประมาณ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน รายงานผลการตรวจคุณภาพน้ำนม ผลการตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนะอาหาร และเข้าเยี่ยมฟาร์มบุญช่วย ภวันตุ ปรับปรุงฐานข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบัน ตรวจเช็คการทำงานของอุปกรณ์เครื่องรีดนม พบอุปกรณ์ทำงานผิดปกติแนะนำเปลี่ยนอุปกรณ์เครื่องรีดนม ณ ฟาร์มโคนมในพื้นที่ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ่านรายละเอียด

25630813 6

วันที่​ 7 สิงหาคม 2563​ สุรพล​ ธัญญเจริญ​ มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ศรีเทพ ร่วมกับสหกรณ์โคนมศรีเทพ ผลิตนมพาสเจอร์ไรส์ และโยเกิร์ต เพื่อประชาสัมพันธ์และจัดจำหน่าย ในงานประกาศผลรางวัล มิสแกรนด์เพชรบูรณ์-พิจิตร ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ณ เดอะบลูสกาย รีสอร์ท เขาค้อ อ่านรายละเอียด

25630813 4

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วย HHU กงไกรลาศ ออกปฏิบัติงานโดยเข้าปรับปรุงข้อมูลโคนมให้เป็นปัจจุบันในฟาร์มดังต่อไปนี้
🐄ฟาร์มจันทิมา ภู่ทิอง อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมตรวจเช็ดอุปกรณ์เครื่องรีดนมและให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหาร
🐄ฟาร์มมานิตต์ เนียมเอี่ยม อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมตัดแต่งกีบโค 2 ตัวและล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์(โคไม่เป็นสัด) 2 ตัว
🐄ฟาร์มประมวล นาคดี อ.โพทะเล จ.พิจิตร พร้อมล้วงตรวจโคไม่กลับสัดหลังคลอดและฉีดยาบำรุง 1 ตัว
☘️ฟาร์มคำรณ ดวงปัญญาสว่าง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ดำเนินการรักษาโคป่วยพยาธิเม็ดเลือดและโคป่วยเต้านมอักเสบ พร้อมให้คำแนะนำด้านการจัดการอาหารสำหรับโครีดที่เหมาะสม และให้คำแนะนำจัดเตรียมเอกสารสำหรับยื่นขอมาตรฐานฟาร์มโคนม(GAP) 

อ่านรายละเอียด

25630813 5

วันที่ 5-7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนสุขภาพสัตว์ เข้าร่วมประชุมวิชาการ "ความรู้ด้านวัคซีนวิทยาทางสัตวแพทย์" ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โดยมีนายเอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต 3 เป็นประธาน อ่านรายละเอียด

25630813 3

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์เขต 6 มอบหมายให้หน่วยพัฒนาสุขภาพและผลผลิตสัตว์ (HHU) ตากฟ้า ปฏิบัติงาน ณ สถานพยาบาลสัตว์อำเภอตากฟ้า โดยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน 4 ตัว ให้บริการรักษาอายุกรรมสุนัข จำนวน 4 ตัว ให้คำแนะนำเจ้าของในการดูแลสัตว์ป่วย แล้วติดตามผลการรักษาสัตว์ป่วยอีก จำนวน 4 ตัว พบว่าอาการดีขึ้น อ่านรายละเอียด