ปศจ.ปัตตานี ร่วมกิจกรรมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19

วันที่ 29 ตุลาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 19 ณ บริเวณสี่แยกดอนยาง ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้วว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมชมตลาดค้าสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้ง 19     อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

ตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 15 ณ จังหวัดปัตตานี

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 15 ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี เกษตรกรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง     อ่านรายละเอียด 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

 

25590422 8วันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. นายสุรจิตต์ อินทรชิต ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 6 และ 7 เดินทางมาตรวจติดตามงานในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับคณะรองนายกรัฐมนตรี (พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย) ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2559 ในโอกาสนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯได้เยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้า ตลาดเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช รับผิดชอบในฐานะผู้จัดการตลาดเกษตรกร      อ่านรายละเอียด

 

25590503 1เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ และนายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา  ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 14  ณ บ้านดอนยาง หมู่ 4 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี    อ่านรายละเอียด

 

25590329 2เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 นายวีรพงศ์ แก้วสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ร่วมงานตลาดกลางปศุสัตว์จังหวัดชายแดนใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีนายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ในการจัดครั้งนี้ เกษตรกรนำโค แพะ ผลผลิตด้านปศุสัตว์ และผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงาน สร้างรายได้แก่เกษตรกรกว่าสี่แสนบาท และคาดว่าเกษตรกรก็จะยังคงให้ความสนใจที่จะนำผลผลิตทางปศุสัตว์และทางการเกษตรมาจำหน่ายในครั้งต่อๆไป     อ่านรายละเอียด