S 11444234

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

 

ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี มีภารกิจจำหน่ายสัตว์พันธุ์ดีให้แก่เกษตรกร ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรและนักศึกษา ตรวจเยี่ยมให้คําปรึกษาแก่เกษตรกร ผลิตเสบียงสำรองพืชอาหารสัตว์ ผลิตโคพันธุ์กบินทร์บุรี โดยปัจจุบันมีโคพันธุ์กบินทร์บุรี ทั้งหมด 299 ตัว เป็นพ่อพันธุ์ 9 ตัว แม่พันธุ์ 187 ตัว ขนาดอื่นๆ 105 ตัว ลูกโค 14 ตัว

นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี สนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรแปลงใหญ่ อาทิเช่น

  1. โคพันธุ์กบินทร์บุรี ทั้งโครุ่นเพศผู้ เพศเมีย รวมถึงแม่พันธุ์ และพ่อพันธุ์
  2. สนับสนุนอุปกรณ์การเตรียมเสบียงพืชอาหารสัตว์ ได้แก่ เครื่องสับพืชอาหารสัตว์ ถังหมักพืชอาหารสัตว์
  3. สนันสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ ได้แก่ เมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์
  4. ถ่ายทอดความรู้ และร่วมกันแก้ปัญหาการเลี้ยงโคของเกษตรกรแต่ละราย

S__11444231.jpg S__11444232.jpg S__11444233.jpg

S__11444234.jpg S__11444236.jpg S__11444297.jpg

S__11444298.jpg

ที่มาของข้อมูล : คณะทำงานโฆษกกรมปศุสัตว์