25610212 1
 
นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุมสัมมนา " การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ 3 ภาคกลางและภาคตะวันออก  โดยนายลักษณ์ วจนานวัช  นายวิวัฒน์  ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยฯ  ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา  โดยได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และ รับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่  โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซีตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี รายละเอียดคลิก

25610208 1

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการ (ครม.สัญจร) จ.ตราด และ จ.จันทบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 ก.พ. 61 และเยี่ยมชมกระบวนการบริหารจัดการผลไม้ผ่านระบบสหกรณ์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการผลักดัน จังหวัดจันทบุรีสู่การเป็นมหานครผลไม้ของโลก และเป็นสักขีพยานในโอกาสที่นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบเงินสนับสนุนปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์การผลิต โครงการลดต้นทุนการผลิตส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน ให้แก่สหกรณ์โคนมสอยดาว จำกัด จำนวน 6.52 ล้านบาท โดย นายสัตวแพทย์อภัย  สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ สหกรณ์การเกษตรมะขาม จำกัด จังหวัดจันทบุรี
 
ข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ/ข่าว ธงชัย สาลี สลก. 6 ก.พ. 61)

25610129 1

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ 22 ในงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดย นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น รายละเอียดคลิก , กรมปศุสัตว์

25610131 2

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการฯ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าประชุมสัมมนา " การขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่สู่การปฎิบัติ" ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในวันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุมฯ โดยรัฐมนตรีฯ ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรฯ ชี้แจงแนวทางการปฎิบัติงานเพื่อพัฒนาภาคเกษตร และ รับฟังความคิดเห็นทิศทางการปฏิบัติงานในพื้นที่ สรุปแนวทางการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ทั้งในส่วนจังหวัด อำเภอ และตำบล รวมทั้งรูปแบบการทำงานร่วมกับส่วนราชการอื่น และภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด แนวทางการปฎิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนในจังหวัด และการรับฟังความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตรจากภาคส่วนต่างๆ มีการให้ความเห็นที่มีต่อทิศทางการพัฒนาภาคเกษตรในอนาคต และข้อเสนอความต้องการเกี่ยวกับสินค้าเกษตร รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทิศทางการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรในภูมิภาค อ่านรายละเอียด

25610126 1

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2561 โดย นายสุชัย บุตรสาระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รศ. ดร. เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมงานฯ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี พุทธศักราช 2561 ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้คำขวัญการจัดงาน "เกษตรอีสาน สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”