25630101 2

วันที่ 1 มกราคม 2563 เวลา 9.00 น.  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะผู้บริหาร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และลงนามถวายพระพร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ โดย นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายพงษพันธ์ ธรรมมา เลขานุการกรม ร่วมพิธีฯ

25621227 1

วันที่ 27 ธ.ค. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานชี้แจงเปิดโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง กรมปศุสัตว์ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพร้อมด้วย นายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ อธิบดีกรมการข้าว นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.) และเกษตรกรจำนวนกว่า 1,000 คน เข้าร่วม ณ  อาคารเอนกประสงค์  หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย  ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปัจจุบันภัยธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างซ้ำซากในหลายพื้นที่ทำให้เกษตรกรไม่สามารถทำการเกษตรได้ตามปกติ ผลผลิตได้รับความเสียหายและได้รับผลกระทบด้านราคา เนื่องจากคุณภาพผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่คุ้มต่อการลงทุน มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ อีกทั้งยังขาดโอกาส การเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพื่อใช้ในการฟื้นฟูหรือปรับเปลี่ยนอาชีพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น  และหาแนวทางที่จะช่วยฟื้นฟูอาชีพแก่เกษตรกรที่ประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ กรมปศุสัตว์ และกระทรวงการคลังคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ ดังกล่าว อ่านรายละเอียด
ที่มาของข้อมูล : สำนีกงานเลขานุการกรม

25621214 1

วันที่ 14 ธันวาคม 2562 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานของสอนศิริฟาร์มควายไทย ตำบลบ้านยาง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ  นายสัตวแพทย์สมชวน  รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายวรากร จิตรหลัง ปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด และนายพรหมพิริยะ สอนศิริ เจ้าของสอนศิริ ฟาร์มควายไทย ให้การต้อนรับ ณ จังหวัดปราจีนบุรี อ่านรายละเอียด

VDO สัมภาษณ์ นายประภัตร โพธสุธน คลิก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก)

25621215 1

วันที่ 15 ธ.ค. 62 นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.สระแก้ว ลุยตรวจด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เข้มสกัดโรคอหิวาห์ในหมู และพบปะสมาชิกสหกรณ์ ‘โคบาลบูรพา’ พร้อมเดินหน้าผลักดันโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสัตว์ สู้ภัยแล้ง โดย นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมคณะฯ ให้การต้อนรับ และ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะร่วมลงพื้นที่ฯ อ่านรายละเอียด

VDO สัมภาษณ์ รมช ประภัตร โพธสุธน คลิก

รายละเอียดข่าวตรวจด่านชายแดนไทย-กัมพูชา เข้มสกัดโรคอหิวาห์ในหมู คลิก

รายละเอียดข่าว โคบาลบูรพา คลิก

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม (ภาพ ธงชัย สาลี สลก.)

S 11444234

เมื่อวันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม 2562 เวลา 17.00 น. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าตรวจเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ปราจีนบุรี ต.ลาดตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรีโดยมี นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ และผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมติดตามในการเยี่ยมชมครั้งนี้ด้วย

เนื้อหาอื่นๆ...