25620429 3

วันที่ 29 เมษายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่ โดยนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะฯ เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร อ่านรายละเอียด

25620426 4

วันที่​ 24​ เมษายน​ 2562​ (เวลา​ 15​:00​ น.) นายกฤษฎา บุญราช​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมทางไกล​ออนไลน์​(web conference) เพื่อมอบนโยบายด้านการเกษตรให้กับ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในกลางและส่วนภูมิภาค​ ทั้งนี้ นาย​สัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานีโต​ อธิบดี​กรม​ปศุสัตว์​ ได้มอบหมายให้​ นายสุร​เดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์​ ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์​ เพื่อรับมอบนโยบายดังกล่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​(ห้อง134-135) อ่านรายละเอียด

25620423 2

วันที่ 18 เมษายน 2562 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย มาตรการการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของประเทศไทยโดยมีนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะเข้าร่วมประชุมในการนี้ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวรายงานถึงผลการดำเนินการเข้มงวดเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคที่ผ่านมาของประเทศไทย ด้วยการบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน อ่านรายละเอียด

25620426 3

วันที่​ 24 เมษายน​ 2562​ (เวลา​ 10:30​ น.) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์​ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ เป็นประธานการประชุมหารือการกำหนดรูปแบบการตรวจติดตามการปฎิบัติราชการในพื้นที่​ โดยนายสัตวแพทย์​สร​วิศ​ ธานีโต​ อธิบดีกรม​ปศุสัตว์​ ได้มอบหมายให้​ นายสุรเดช​ สมิเปรม​ รองอธิบดีกรม​ปศุสัตว์​ เข้าร่วมหารือ​ ณห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์​ (135)  อ่านรายละเอียด

25620423 1

วันที่ 18 เมษายน 25612 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีฯ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการปฏิบัติงาน กระบวนการส่งออกสุกร มาตรการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านเขาดิน อำเภอคลองหาด และด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ด่านพรมแดนคลองลึก จังหวัดสระแก้ว โดยมีนายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วย ปศุสัตว์เขต 2 ผอ.สคบ. ผอ.กสก ปศจ.สระแก้ว หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สระแก้ว ให้การต้อนรับ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ถือเป็นวาระแห่งชาติ เนื่องจาก ASF ได้แพร่ระบาดเป็นวงกว้างขึ้น ในแถบประเทศเพื่อนบ้านของไทยตั้งแต่ปี 2561 ถึงปัจจุบัน จึงได้อนุมัติแผนใช้จ่ายงบประมาณเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever)เพื่อให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และสำหรับระยะยาว ให้ยกระดับมาตรการการควบคุม ป้องกันโรคให้มีมาตรฐานสากล และไม่ให้โรคนี้ระบาดเข้ามาในไทย ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคอย่างเข้มงวดและเคร่งครัด อ่านรายละเอียด

เนื้อหาอื่นๆ...