25590616 1เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 สัตวแพทย์หญิงศรีสมัย โชติวนิช ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิได้มอบหมายให้ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายสำนักงานปศุสัตว์เขต 3 ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนภูธรเมืองชัยภูมิ ด่านกักสัตว์นครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ออกปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และได้จับกุมผู้กระทำความผิดจำนวน 9 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองชัยภูมิ อำเภอคอนสาร อำเภอแก้งคร้อ ข้อหาตั้งโรงฆ่าสัตว์ไม่ได้รับอนุญาตและฆ่าสัตว์โดยมิได้แจ้งการฆ่าต่อพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมยึดของกลางเป็นเนื้อสุกร จำนวน 248 กิโลกรัม มูลค่า 34,980.- บาท และเนื้อกระบืv จำนวน 220 กิโลกรัม มูลค่า  80,000.-  บาท โดยศาลพิพากษาสั่งทำลายของกลางทั้งหมด  อ่านรายละเอียด