25590624 1ประชุม ชุดเฉพาะกิจ บังคับใช้กฎหมายประจำพื้นที่

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอรรณพ เสือกระจ่าง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

เป็นประธานการประชุม ชุดเฉพาะกิจบังคับใช้กฎหมายประจำพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ในพื้นที่จังหวัด

นครสวรรค์ เป็นวันที่ ๒ โดยวางแผนร่วมกับชุดเฉพาะกิจฝ่ายทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ก่อนออกปฏิบัติงาน

เป็นวันที่ ๒ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

อ่านรายละเอียด