25590628 4วันที่ 6 มิถุนายน 2559 นายพจน์ภิรัชต์ เนียมจุ้ย ปศจ.บุรีรัมย์ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด่านกักสัตว์บุรีรัมย์ สนธิกำลังกับทหาร ตำรวจออกตรวจสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ในเขตอำเภอ สตึก พบผู้กระทำความผิดข้อหาจำหน่ายเนื้อสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาต 2 ราย

อ่านรายละเอียด