25620809 1

8 สิงหาคม 2562 เวลา 15.15 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนิน ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการทหารพันธุ์ดี กองพันทหารช่างที่ 9 กองพลทหารราบที่ 9 โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ พร้อมด้วย นายสัตวแพทย์อัมรินทร์ กัลประวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วย ข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จ

25620808 1

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน “ฉลองครบรอบ 48 ปี สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี จำกัด (ในพระบรมราชูปถัมภ์) ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

S 28125000

วันที่ 30 ก.ค. เวลา 17.30 น. สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานตรานกยูงพระราชทานสืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 “ ไหมไทย มรดกของแผ่นดิน “ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรฯ เข้าร่วมรับเสด็จฯงานตรานกยูงฯ ทั้งนี้ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้ นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผอ.กพก เข้าร่วมรับเสด็จฯ งานตรานกยูงฯ พร้อมถวาย สินค้าotop ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปด้านปศุสัตว์ที่กรมฯ ไปส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เช่น หมูทุบ หมูเส้น กุนเชียง ณ ฮอลล์ 7 - 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  อ่านรายละเอียด

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานเลขานุการกรม

25620806 3

5 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเสด็จพระราชดำเนินโครงการทหารพันธุ์ดี กรมพลาธิการทหารบกทั้งนี้นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยนสพ.เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์ ปศุสัตว์เขต3 น.สพ.พศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าร่วมเฝ้ารับเสด็จในครั้งนี้ อ่านรายละเอียด

S 1892758

23 ก.ค.62 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์รับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จปลูกข้าว เป็นการส่วนพระองค์ ณ แปลงนาสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพร้อมด้วยนายสุทร รัตนจำรูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ผู้แทนปศุสัตว์เขต 2ผู้แทน กพก.และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับเสด็จในครั้งนี้