25590308 1วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงตรวจและติดตามความก้าวหน้า โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหนองดู่ ตำบลนาใน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม โดยมี นายธนบดี ขวาโยธา ปศุสัตว์จังหวัดนครพนม พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่ม ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ข้าราชการ พนักงานราชการ เฝ้าฯ รับเสด็จ     อ่านรายละเอียด

 

25590111 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเสด็จบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ในการนี้ นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นำข้าราชการกรมปศุสัตว์เข้าเฝ้าถวายพระพร และประทานถวายโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อทรงปล่อยชีวิตและนำเข้าโครงการธนาคาร โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เพื่อให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงและใช้งานตามหลักเกณฑ์ของโครงการ วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 ณ ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ    อ่านรายละเอียด

 

25581222 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังสวนวชิรเบญจทัศน (สวนรถไฟ) จตุจักร กรุงเทพฯ (เป็นการส่วนพระองค์) ทรงร่วมการแข่งขัน เดิน-วิ่งการกุศลเพื่อเพื่อนสี่ขา (Run with Friends 2015) เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดย  นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานเครือข่ายคนรักน้องหมาฯ นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต นายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นางจิรภา สินธุนาวา ผู้อำนวยการสำนักกิจการในพระดำริฯ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ      อ่านรายละเอียด

 

25590108 2วันที่ 5 มกราคม 2559 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิฯ อ.มะขาม จ.จันทบุรี ท่านอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  ท่านประวัติ รัตนภุมมะ ปศุสัตว์เขต 2   นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี และนางเรืองสุรีย์ วงษ์ทองสาลี ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริฯ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ร่วมรับเสด็จฯ   อ่านรายละเอียด

 

 

25581218 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก โดยมีนายสัตวแพทย์ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์พร้อมด้วยข้าราชการกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวะกะเลโค๊ะ จังหวัดตาก    อ่านรายละเอียด