25581209 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันที่ 7 ธันวาคม 2558 ทรงปล่อยโค 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว เพื่อนำเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สำหรับให้ความช่วยเหลือแก่ นายวิบูลย์ ทุดปอ เกษตรกรอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ เพื่อนำไปเลี้ยงขยายพันธุ์ และใช้ในการเกษตร จากนั้น ทรงปล่อยนกปรอทหัวโขน 38 ตัว แล้วทรงปล่อยปลาไทยสายพันธุ์ต่าง ๆ ที่กรมประมงจัดถวาย 9 ชนิด โดย นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ พร้อมคณะเฝ้ารับเสด็จฯ     อ่านรายละเอียด

 

25581106 1พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ทรงเสด็จถวายกฐินพระราชทาน และทรงมอบโคตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน 5 ตัวให้แก่เกษตรกร 5 ราย โดยมีนายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวถวายรายงาน ณ วัดใหม่สิริมงคล ม.7 ต.โนนประดู่ อ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 อ่านรายละเอียด

 

25580713 1เวลา 08.00 น. วันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปยังท่าวาสุกรี เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฏาคม 2558 ทรงปล่อยชีวิตโค จำนวน 1 คู่ เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 1 ตัว ปล่อยนกปรอดหัวโขน จำนวน 65 ตัว ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 9 ชนิด     อ่านรายละเอียด

 

25580924 1(วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558) สมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปงาน “ ของดีเมืองนรา ” ประจำปี 2558 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส โดยในปีนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 17-25 กันยายน 2558   อ่านรายละเอียด

 

 

25580514 2พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ แทนพระองค์ไปทรงตรวจเยี่ยมโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ทรงเปิดอาคารเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ และทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆ ณ โครงการส่วนพระองค์  โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ทูลเกล้าฯถวายหนังสือรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มโคนมและผลิตน้ำนมดิบของประเทศไทย ให้กับโรงโคนมสวนจิตรลดา วันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา    อ่านรายละเอียด