25580305 3สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีฯ ทรงพระราชทานรางวัลผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปี ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปี 2557 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้     อ่านรายละเอียด

 

 

25580211 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯติดตามผลการดำเนินงานโครงการศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ โดยมีนายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์จังหวัด ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่เฝ้ารับเสด็จฯ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย     อ่านรายละเอียด

 

25580129 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารสัตวแพทย์หญิง ดร.วิมลพร ธิติศักดิ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ข้าราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เฝ้าฯรับเสด็จวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่      อ่านรายละเอียด

 

 

25580209 2สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมนิทรรศการของกรมปศุสัตว์ ในการเสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ”ในการนี้ นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้าฯรับเสด็จวันเสาร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย( อุทยาน ร.2 ) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม     อ่านรายละเอียด

 

25580108 1สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรผลงานและความก้าวหน้าของโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านคลอง 14 ตำบลชุมพล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก    อ่านรายละเอียด